అత్రి మహర్షి చరిత్ర #1 | Atri Maharshi | Garikapati Narasimha Rao Latest Speech | Pravachanam 2021

#Garikapati Narasimha Rao latest speech on History of Atri Maharshi.
అసూయను తొలగించుకుంటే జీవితంలో ఎంత గొప్పగా ఎదగవచ్చో చూడండి.
ఉద్దరాజు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో భీమవరంలో జరిగిన కార్యక్రమం సప్తఋషుల జీవిత చరిత్రలలో భాగంగా "అత్రి మహర్షి జీవిత చరిత్ర" పై మహా సహస్రావధాని శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారి ప్రసంగం.
#Pravachanalu #AtriMaharshi #SaptaRushulu #HowToLeadLife

Join WhatsApp Group: https://rebrand.ly/62b11
Subscribe & Follow us:
YouTube: http://bit.ly/2O978cx
Facebook: http://bit.ly/2EVN8pH
Instagram: https://bit.ly/2XJgfHd
గతంలో ప్రసారం చేయబడ్డ ప్రసంగాలు:

దాశరథి శతకం: https://bit.ly/2AZXcQ0

కాళహస్తి శతకం: https://bit.ly/2zSVRtE

భ్రమరాంబతత్వం - https://bit.ly/2XnWyms

సాయి బాబా - ఏకాదశ సూత్రాలు - https://bit.ly/2WviaOx

ప్రాచీన భారతీయ వైజ్ఞానికత - https://bit.ly/3derNGP

శాంతి సూక్తం - https://bit.ly/3fVzrbE

పురుష సూక్తం - https://bit.ly/3czkz0t

శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం - https://bit.ly/3dSgkxf

కార్తీక దేవతాతత్వం - https://bit.ly/3bxcoAb

రామకృష్ణ వివేకానందులు-సనాతన ధర్మపరిరక్షణ - https://bit.ly/2Z6HyvZ

మొల్ల రామాయణం - https://bit.ly/2X30wke

నిత్యజీవితంలో వేదాంతం - https://bit.ly/2WD2mJX

మనీషా పంచకం - https://bit.ly/3fQZhx8

హరవిలాసం - https://bit.ly/2XU0JbJ

ఒత్తిడి - నివారణ సూత్రాలు - https://bit.ly/2yOynFL

విద్యార్థులకు విజయ సందేశం - https://bit.ly/3dN4Pa9

భర్తృహరి సుభాషితాలు - వ్యక్తిత్వ వికాసం - https://bit.ly/2LzaZOY

జాషువా పద్యానికి పట్టాభిషేకం - https://bit.ly/2X2ZCEo

దేవీ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం - https://bit.ly/3664BIO

శ్రీరామతత్వం - https://bit.ly/2WAM2Jv

విరాటపర్వం - https://bit.ly/3cylgqE

తెలుగు సాహిత్యం - వ్యక్తిత్వ వికాసం - https://bit.ly/2WyF07Z

వినాయక కథ - తాత్విక బోధన - https://bit.ly/2T7MA7z

About:
BrahmaSri Garikipati Narasimha Rao is a renowned #Spiritual Orator, #Litterateur, #Poet and #Mahasahasravadhani. He has performed more than 300 #Ashtavadhanams, 10 #Shathavadhanams and one #Mahasahsaravadhanam (first of its kind in the #Literary History of Andhra). His succesful completion of the #Sahasravadhana is a mile stone both in the life of Sri Garikipati Narasimha Rao and in the field of #Avadhana. That he could recite 1116 stanzas with ease and felicity surprised the audience and Sri Narasimha Rao got recognition as an unparalleled monarch in the realm of Avadhana. At a time ‘DHARANA’ of 750 poems is a record, till this date in the field of Avadhana. Then he was awarded the Title of ‘DHARANA BRAHMA RAKSHASA’.  

Another feather in the cap of Sri Narasimha Rao in his #olyimpian #memory. He successfully recited 1116 stanzas of his own writing #SAGARAGHOSHA with perfect ease in 8 Hours twice at 2 different venues. This feat is as astounding as it is unheard of in the Histroy of Telugu Literatue. It is a world record and unbroken till this date. Apart from Sagaraghosha he has published 17 books which are quite popular in Telugu states. 

He has delivered hundreds of lectures across the Globe. His TV shows are all memorable and highly successful. Especially, the program #AndhraMahaBharatham, telecasted on #BhaktiTV for 1818 Episodes was a classic and was widely regarded as one of the best TV shows in Telugu. He was felicitated with the title, “PRAVACHANA KIREETI” on the completion of the show. Another prominent program is #NavaJeevanaVedam on #ABNAndhraJyothi .

He was also felicitated with titles “SHATHAVADHANA GEESHPATHI”, “AVADHANA KALAPRAPURNA” at different occasions. He was also feliciated with many awards at International, National and State levels.  

#SAGARAGHOSHA of Sri Narasimha Rao is unique #classical #poetry book in more than one sense. It may be described as a modern Telugu epic. Its speciality and uniqueness can be understood from the fact that its theme is totally different from other modern #TeluguKavyas . The life of man from the aborginal period to the modern ages froms the subject of this Kavya. In a way it is the story of #MotherEarth too. The publication of this #MagnumOpus of Sri Narasimha Rao is a land mark in the annuals of #TeluguLiterature . 

As a no – nonsense speaker, Garikipati Narasimha Rao, through the hundreds of stage talks and telivision shows, has explained the #science behind various religious practices and advised the devout to shun the #BlindBeliefs that have no ratinale behind them. According to him, filling the hazy minds with #DivineKnowledge is possible only by clearing the insane and #superstitious thoughts. He puts his obective in a nutshell thus, “The larger goal of any #spiritualist is to achieve a #peaceful world where sanity prevails”.

His mission is to make #youngsters aware of our #TeluguCulture, introduce them to #LiteraryWorks and epics and show them how one can imbibe the ideas of epics like #Mahabharatha and #Ramayana in our daily lives.

Tags: Garikapati Narasimha Rao,   garikapati speeches,   garikapati pravachanam,   garikapati latest,   Garikipati narasimha rao,   Personality Development,   garikapati narasimha rao speeches,   garikapati narasimha rao latest,   garikapati narasimha rao funny speeches,   garikapati narasimha rao pravachanam,   garikapati speech telugu,   garikapati narasimha rao latest speehes,   garikapati motivational speech,   chaganti,   Kashyapa Maharshi,   SaptaRushula Charitralu,   AtriMaharshi Charitra,   Atri,   remove jealous,