ఇలా చేస్తే నీ Life లో ఒక్క రోజు కూడా Waste కాదు! | Akella Raghavendra | Telugu Motivational Videos

Check out our Latest Best #MotivationalVideosTelugu, stay tuned to our " #AkellaRaghavendraFoundation Channel: https://www.youtube.com/channel/UClO6U6_Hv4-j32QEryChrLg?sub_confirmation=1

Click Here To Watch About Top Telugu Motivational Videos Visit below links: 
https://www.youtube.com/watch?v=ECL7jEul6Qs
https://www.youtube.com/watch?v=M-FRXubNHro
https://youtu.be/iqlTZK6Z-0A

http://bit.ly/3c3Dcfn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర గారు ప్రముఖ వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు, IAS అభ్యర్థుల శిక్షకులు , ఉపన్యాసకులు, రచయిత, తెలుగుభాషాభిమాని. ఆంత్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, ఫిలాసఫీలాంటి వివిధ శాస్త్రాల పై గట్టిపట్టు ఉన్న విద్యావేత్త. ప్రతి వ్యక్తి పుట్టినప్పుడు సామాన్యంగానే పుడతారు. కాని ఎదిగే కొద్దీ.. ఎగిరే కొద్దీ.. పెరిగే కొద్దీ.. జీవితంలో ఒక్కో మలుపూ తిరిగేకొద్దీ.. జీవితంలో ఒక్కో అడుగూ వేసే కొద్దీ.. అసామాన్యులుగా నిలబడాలి అన్నది ఆయన ఇచ్చే సూచన. 
"Purity at Heart, Clarity at Mind" అన్నది విజయానికి మూలం అనేది బలంగా నమ్మే సిద్దాంతం

Akella Raghavendra, a renowned Motivational Speaker, an accomplished IAS Trainer, decorated Author, Writer, and more. Mr. Akella has been responsible for delivering lectures at hundreds of colleges, schools, corporates, and TV Shows. An active participant on several TV channels on Talk Shows, Mr. Raghavendra is well known in social and business circles as a man with a social commitment and one with a vision to bring in changes in our outlook of humaneness. of the socially and economically downtrodden, and the visually 

Subscribe to our Channel For -Best Motivational videos, motivational videos, Telugu motivational videos, motivational videos Telugu, motivational speech, latest motivational videos, motivational videos 2019, motivational video for students, motivational videos for success in life, motivational videos in Telugu, motivational videos by Akella Raghavendra, motivational videos for success


Follow us on our Social Media Channels:
Facebook: https://www.facebook.com/AkellaRaghavendraa/
Twitter: https://twitter.com/akellaraghav
Instagram: https://www.instagram.com/akellaraghavendra_official/
Website: https://www.akellaraghavendra.com/

#AkellaRaghavendra #BestMotivation #TopTeluguMotivationalVideos #AkellaRaghavendraLatestVideos

Tags: Telugu Motivational Videos,   motivational videos for success in life,   AKELLA RAGHAVENDRA,   latest motivational videos,   success videos telugu,   motivational speakers in hyderabad,   motivational videos by Akella Raghavendra,   motivational videos for success,   motivational speech for students,   akella raghavendra motivational speech,   Never Compromise in Your Life,   Latest Best Motivational Videos Telugu,   Best Motivational Videos Telugu,   Life Motivation Telugu,   life and success,