‘ఉగ్రవాది ప్రజ్ఞా సింగ్..’ అంటూ రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు!

2019-11-29 16:58 IST