తనతో సెల్ఫీ తీసుకోవాలని ప్రయత్నించిన ఓ అభిమానిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సల్మాన్

2020-01-29 16:20 IST