తన జిమ్ వర్క్ అవుట్ ఫోటోను పోస్ట్ చేసిన జాన్వీ కపూర్

2019-12-02 16:11 IST